Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του HCFO

Σκοποί και Στόχοι

Η Ελληνοκαναδική Ομοσπονδία Οντάριο δημιουργήθηκε την άνοιξη του 1982 σαν ένας υπερκομματικός και ανεξάρτητος οργανισμός του Οντάριο με κύριο σκοπό να:
> Ενώσει όλους τους Ελληνοκαναδούς της Επαρχίας
Προωθήσει την Ελληνική Κουλτούρα στο Οντάριο
Υποθάλψει τις σχέσεις ανάμεσα στους διάφορους Ελληνικούς οργανισμούς της Επαρχίας
Παράσχει μία κοινή ταυτόσημη φωνή για την Επαρχιακή Κοινωνία

Πρωτοστατεί με το να:

  1. Αναπτύσσει και προωθεί αποτελεσματικά τις απόψεις και τις θέσεις των κατοίκων του Οντάριο Ελληνικής καταγωγής πάνω σε Δημόσια θέματα
  2. Προωθεί, Ενθαρρύνει, Υποστηρίζει κάθε προσπάθεια και συμμετοχή των Καναδών Ελληνικής καταγωγής στις Δημόσιες θέσεις
  3. Πληροφορεί και ενημερώνει την επαρχιακή κυβέρνηση, τους μη-κυβερνητικούς οργανισμούς (NGO), τα Ενημερωτικά Μέσα και το ευρύ Κοινό σχετικά με την Ελληνοκαναδική  επαρχιακή Ομογένεια.
  4. Ενεργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις διάφορες Ελληνικές Κοινότητες και οργανισμούς που είναι διασκορπισμένοι από άκρο σε άκρο του Οντάριο.
  5. Παρέχει τα μέσα της αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελληνοκαναδική κοινωνία του Οντάριο και στις Ελληνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές αρχές, Φορείς και Ιδρύματα
  6. Αντιπροσωπεύει και υπερασπίζει ενώπιον Επαρχιακών και Δημοτικών αρχών και Φορέων τις απόψεις, θέσεις και αιτήματα των Ελλήνων του Οντάριο σε θέματα ενδιαφέροντος της μείζονος επαρχιακής Ελληνοκαναδικής Κοινότητας.
  7. Παρέχει τα μέσα για την επέκταση τοπικών ή περιφερειακών εκδηλώσεων σε επαρχιακή κλίμακα με την συναίνεση και συμμετοχή όλων εκείνων των οργανισμών που έχουν κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα, έτσι ώστε περισσότεροι ομογενείς να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν.
  8. Μεταδίδει σε επαρχιακή κλίμακα πληροφορίες πολύτιμες που αφορούν την μείζονα  Ελληνοκαναδική επαρχιακή Κοινωνία.
  9. Μεσολαβεί και πρωτοστατεί στην διευθέτηση και επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και ιατροφαρμακευτικών θεμάτων που απασχολούν  την μείζονα Κοινωνία του Οντάριο.
This entry was posted in Home. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *